O udruzi
Članovi udruge, ciljevi i aktivnosti udruge, laboratorij...

Suradnja

Kada je riječ o suradnji s drugima, onda tu svakako moramo spomenuti Grad Kutjevo,  koji je već spomenut u suradnji na održavanju lokalnih promotivnih manifestacija.

No, sa Gradom Kutjevom smo surađivali na niz drugih područja; kao što su: donošenje strateškog plana razvoja, rasprava o nastavku klonske selekcije graševine, prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana, gdje smo vrlo aktivno učestvovali, zatim rasprava o turističkom master planu, zajednička suradnja s Institutom za turizam, te Regionalnom razvojnom agencijom, zatim na projektu “Razvitak zaštitnog znaka grada Kutjeva”, na uvođenju smeđe signalizacije na području Grada, učešću na predavanju o klasterima, primanje gostiju iz Halsbacha, te odlazak naših 5 vinara s vinima u Halsbach u delegaciji Grada.

Isto tako naša Udruga je uzela učešće i ove godine u proslavi Dana grada, doduše u manjem obimu, jer mi nismo bili organizatori. Isto tako zajedno s Gradom smo išli u zajednički program iz sredstava IPA a u cilju realizacije našeg programa podizanja kvalitete. Program je radila firma Ekoris (gđa Arieta), a pod nazivom “Modernizacija poslovne zone i uspostavljanje centra za potporu malog i srednjeg poduzetništva”. Nažalost ovaj program nije prošao (lobiranje?). Na koncu Grad nam je na ugovoreni besplatni dugoročni najam dao prostorije za laboratorij i vinoteku.

Mišljenja smo da suradnja s Gradom ubuduće treba biti još tješnja, te da Grad treba iznaći mogućnosti da Kutjevo dobije stručnu osobu, koja će bilo u okviru grada ili ispostave županijske obrtničke komore biti zadužena za razvoj obrtništva, vinogradarstva, vinarstva i turizma kao prioritetnih grana zacrtanih Strateškim planom razvoja grada.

Na toj liniji naša Udruga je uvijek spremna na suradnju, a što smo činili i u prethodnom periodu. Isto tako ostvarena je dobra suradnja sa županijom požeško-slavonskom i Turističkom zajednicom, koje su imale razumijevanje za naš rad i pomagale nas u okviru svojih mogućnosti. Posebno treba naglasiti vrlo dobru suradnju sa županijskom obrtničkom komorom, koja je postala naš partner u svim većim manifestacijama koje organiziramo. Zahvaljujući takvoj uspješnoj suradnji sa županijskom obrtničkom komorom dobili smo i ročnika, koji svoj vojni rok služi u našoj Udruzi, obavljajući raznolike poslove, no nažalost još kratko vrijeme. Suradnja je dostigla vrhunac tokom ove godine, a nadamo se da će se još bolje nastaviti u idućoj godini.